سبد خرید 0 مورد :

 x 

سبد خرید خالی

کنترل پنل پارادوکس SP4000 همراه با کی پد K636

کنترل پنل پارادوکس SP4000 همراه با کی پد K636

قیمت فروش: 9,068,000 تومان

چهارزون با سیم با قابلیت دوبرابر شدن شامل کی پدK636 منوی دسترسی سریع و آسان برای نصاب ، کاربراصلی و سرویس کار نظارت و برنامه ریزی با نرم افزار ‏WinLoad با سرعت ‏‎9.6 k baud مناسب برای جعبه فلزی

کنترل پنل پارادوکس SP5500 همراه با کی پد K636

کنترل پنل پارادوکس SP5500 همراه با کی پد K636

قیمت فروش: 10,700,000 تومان

پنج زون ورودی یا 10 زون با قابلیت دوبرابرشدن، قابل افزایش تا 32 زون‏ منوی دسترسی سریع و آسان برای نصاب ، کاربراصلی و سرویس کار نظارت و برنامه ریزی با نرم افزار ‏WinLoad با سرعت ‏‎9.6 k baud‎

کنترل پنل پارادوکس SP5500 همراه با کی پد K10

کنترل پنل پارادوکس SP5500 همراه با کی پد K10

قیمت فروش: 11,390,000 تومان

پنج زون ورودی یا 10 زون با قابلیت دوبرابرشدن، قابل افزایش تا 32 زون‏ منوی دسترسی سریع و آسان برای نصاب ، کاربراصلی و سرویس کار نظارت و برنامه ریزی با نرم افزار ‏WinLoad با سرعت ‏‎9.6 k baud‎

کنترل پنل پارادوکس SP5500 همراه با کی پد K32LED

کنترل پنل پارادوکس SP5500 همراه با کی پد K32LED

پنج زون ورودی یا 10 زون با قابلیت دوبرابرشدن، قابل افزایش تا 32 زون‏ منوی دسترسی سریع و آسان برای نصاب ، کاربراصلی و سرویس کار نظارت و برنامه ریزی با نرم افزار ‏WinLoad با سرعت ‏‎9.6 k baud‎

کنترل پنل پارادوکس SP5500 همراه با کی پد K32LCD+

کنترل پنل پارادوکس SP5500 همراه با کی پد K32LCD+

قیمت فروش: 15,836,000 تومان

پنج زون ورودی یا 10 زون با قابلیت دوبرابرشدن، قابل افزایش تا 32 زون‏ منوی دسترسی سریع و آسان برای نصاب ، کاربراصلی و سرویس کار نظارت و برنامه ریزی با نرم افزار ‏WinLoad با سرعت ‏‎9.6 k baud‎

کنترل پنل پارادوکس SP5500 همراه با کی پد K32LX

کنترل پنل پارادوکس SP5500 همراه با کی پد K32LX

قیمت فروش: 17,882,000 تومان

پنج زون ورودی یا 10 زون با قابلیت دوبرابرشدن، قابل افزایش تا 32 زون‏ منوی دسترسی سریع و آسان برای نصاب ، کاربراصلی و سرویس کار نظارت و برنامه ریزی با نرم افزار ‏WinLoad با سرعت ‏‎9.6 k baud‎

کنترل پنل پارادوکس SP5500 همراه با کی پد K32LX همراه با ریموت

کنترل پنل پارادوکس SP5500 همراه با کی پد K32LX همراه با ریموت

قیمت فروش: 20,798,000 تومان

پنج زون ورودی یا 10 زون با قابلیت دوبرابرشدن، قابل افزایش تا 32 زون‏ منوی دسترسی سریع و آسان برای نصاب ، کاربراصلی و سرویس کار نظارت و برنامه ریزی با نرم افزار ‏WinLoad با سرعت ‏‎9.6 k baud‎

کنترل پنل پارادوکس SP5500 همراه با کی پد TM70

کنترل پنل پارادوکس SP5500 همراه با کی پد TM70

قیمت فروش: 25,094,000 تومان

پنج زون ورودی یا 10 زون با قابلیت دوبرابرشدن، قابل افزایش تا 32 زون‏ منوی دسترسی سریع و آسان برای نصاب ، کاربراصلی و سرویس کار نظارت و برنامه ریزی با نرم افزار ‏WinLoad با سرعت ‏‎9.6 k baud‎

کنترل پنل پارادوکس SP6000 همراه با کی پد K636

کنترل پنل پارادوکس SP6000 همراه با کی پد K636

قیمت فروش: 12,314,000 تومان

8 زون ورودی با قابلیت دو برابرشدن تا 16 زون، قابل افزایش تا 32زون منوی دسترسی سریع و آسان برای نصاب ، کاربراصلی و سرویس کار نظارت و برنامه ریزی با نرم افزار ‏WinLoad با سرعت ‏‎9.6 k baud‎

کنترل پنل پارادوکس SP6000 همراه با کی پد K32LX همراه با ریموت

کنترل پنل پارادوکس SP6000 همراه با کی پد K32LX همراه با ریموت

قیمت فروش: 22,710,000 تومان

8 زون ورودی با قابلیت دو برابرشدن تا 16 زون، قابل افزایش تا 32زون منوی دسترسی سریع و آسان برای نصاب ، کاربراصلی و سرویس کار نظارت و برنامه ریزی با نرم افزار ‏WinLoad با سرعت ‏‎9.6 k baud‎ مناسب

کنترل پنل پارادوکس SP6000 همراه با کی پد K32LX

کنترل پنل پارادوکس SP6000 همراه با کی پد K32LX

قیمت فروش: 19,748,000 تومان

8 زون ورودی با قابلیت دو برابرشدن تا 16 زون، قابل افزایش تا 32زون منوی دسترسی سریع و آسان برای نصاب ، کاربراصلی و سرویس کار نظارت و برنامه ریزی با نرم افزار ‏WinLoad با سرعت ‏‎9.6 k baud‎ مناسب

کنترل پنل پارادوکس SP6000 همراه با کی پد K32LED

کنترل پنل پارادوکس SP6000 همراه با کی پد K32LED

8 زون ورودی با قابلیت دو برابرشدن تا 16 زون، قابل افزایش تا 32زون منوی دسترسی سریع و آسان برای نصاب ، کاربراصلی و سرویس کار نظارت و برنامه ریزی با نرم افزار ‏WinLoad با سرعت ‏‎9.6 k baud‎

تماس با ما

  • امجدیه،خیابان شهید مفتح، کوچه عطارد ساختمان عطارد پلاک 12 واحد 8
  • 021-88340311 (خط ویژه)
  • E-mail: info@samandezh.org
logo-samandehi